Eeufees

Die honderdjarige bestaan van enige gemeente is iets om op trots te wees.  ‘n Gedenkboek is ook saamgestel waarop ons baie trots is.  Dit bied baie interessante leesstof.  Lees dit indien jy graag meer oor hierdie merkwaardige gemeente, sy ontstaan, predikante, gemeentelede en vele ander gebeure te wete wil kom.

Lees Meer

Nuus

Gaan na Nuus op ons Openingsblad en kyk na die geleentheid om ‘n eie eindom te besit.
Kontak Francois op inligting hieronder indien U belangstel.

Ons web tuiste is daar vir inligting en ons verwelkom enige kommentaar of bydrae.
Stuur U bydrae asseblief na
webmeester@telkomsa.net
Dankie
Francois
Sel nommer 083 324 2281

Vers vir die week.

Vers vir die week.
29 Oktober2017
Oggenddiens
Habakuk 3 verse 17 tot 18
Al sou die vyeboom nie bot nie
en daar geen druiwe
aan die wingerde wees nie
al sou die olyfoes misluk
en die lande geen oes lewer nie
al sou daar geen kleinvee
in die kampe meer wees nie
en die bees krale sonder beeste wees
nogtans sal ek in die Here jubel,
sal ek juig in God,
my Redder.

Aanddiens

Geen aanddiens nie.

 

Vind Ons

Fisiese Adres:
Hoek van Begin- en Premierstrate
Krugersdorp Noord
Gauteng
GPS S 26 05.389  O 27 46.649
Kerkkantoor 011 660 7089
Webmeester 011 660 2281 of 083 324 2281

Nagmaal

Nagmaal vind hierdie jaar op die volgende datums in ons gemeente plaas:
25 Februarie 2018
30 Maart 2018 Goeie Vrydag
20 Mei 2018
19 Augustus 2018 en
11 November 2018