Eeufees

Die honderdjarige bestaan van enige gemeente is iets om op trots te wees.  ‘n Gedenkboek is ook saamgestel waarop ons baie trots is.  Dit bied baie interessante leesstof.  Lees dit indien jy graag meer oor hierdie merkwaardige gemeente, sy ontstaan, predikante, gemeentelede en vele ander gebeure te wete wil kom.

Lees Meer

Nuus

Ons web tuiste is daar vir inligting en ons verwelkom enige kommentaar of bydrae.
Stuur U bydrae asseblief na
webmeester@telkomsa.net
Dankie
Francois
Sel nommer 083 324 2281

Vers vir die week.

Oggenddiens 16 April 2017
Matt 28 verse 2 tot 4
Skielik was daar ‘n geweldige aardbewing
‘n Engel van die Here het van die hemel af gekom,
na die graf toe gegaan,die klip weggerol en daarop gaan sit.
Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu.
Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword.

Aanddiens 16 April 2017
Psalm 116 vers 1
Ek het die Here lief want hy verhoor my gebede.

 

 

Vind Ons

Fisiese Adres:
Hoek van Begin- en Premierstrate
Krugersdorp Noord
Gauteng
GPS S 26 05.389  O 27 46.649
Kerkkantoor 011 660 7089
Webmeester 011 660 2281 of 083 324 2281

Nagmaal

Nagmaal vind hierdie jaar op die volgende datums in ons gemeente plaas:
26 Februarie 2017
14 April 2017 Goeie Vrydag
28 Mei 2017
27 Augustus 2017 en
19 November 2017