Aktiwiteite

Spanbou vir 2019
3 en 4  Mei Spanbou en Gemeentekamp

 

Ons ander aktiwiteite word volledig uiteengesit in die Jaarprgram en in Ons Kandelaar wat weekliks verskyn.
Van die ander aktiwiteite is:

  • Wyksbyeenkomste
  • Vergaderings
  • Kampe
  • Spanboue
  • Funksies en gemeente -etes
  • Bybelstudies
  • Sustersbyeenkomste
  • Die Forum vir Seniors
  • Jaarlikse Verkoping en nog meer