Eredienste

Somer en Winter

Eredienste om 09:00 en 18:00  Somer en Winter in  Premierstraat.

Ons diensdienste vir Sondag 26 November 2017
( Gedurende vakansietye plaas ons nie die vertonings vir die preke nie ).

Oggenddiens
Aanddiens