Eredienste

Somer en Winter

Eredienste om 09:00 en 18:00  Somer en Winter in  Premierstraat ( Gedurende vakansietye plaas ons nie die vertonings vir  preke nie ).
Ons dienste vir Sondag 17 November 2019.
ONs hou Nagmaal en altwee dienste vind in die oggend na mekaar plaas.
Almal is baie welkom
Oggenddiens
Aanddiens

 

Ons het nie Aanddienste wanneer ons Nagmaal vier nie.