Eredienste

Somer en Winter

Eredienste om 09:00 en 18:00  Somer en Winter in  Premierstraat
( Gedurende vakansietye plaas ons nie die vertonings vir die preke nie ).
Ons dienste vir Sondag 29 April 2018
Oggenddiens
Aanddiens