Funksies

Funksies vir 2019
Gemeente -etes 24 Februarie, 26 Mei, 25 Augustus, en 17 November.
Lentetee 7 September
Senior Forum
23 Januarie
20 Februarie
13 Maart
24 April
29 Mei
26 Junie
24 Julie
28 Augustus
18 September
30 Oktober
27 November