Gemeente Profiel

Gemeenteprofiel en statistiek

Gemeentestatistiek

1 April 2015 tot 31 Maart 2016

  Besonderhede Belydende lidmate Doop-lidmate Totaal Huis-gesinne Besoek-punte
Statistiek 31 Maart 2015 679 151 830 244 383
TREK AF: 73 24 97  
Met attestasie vertrek 11 0 11
Sonder attestasie vertrek 2 6 31  
Gemeenskap beëindig 2 5 25
Oorlede 17 17  
Dooplidmate belydenis afgelê xxxxxxxxxxx 13 13
Subtotaal 606 127 733  
TEL BY: 48 9 57  
Met attestasie aangesluit 15 0 15  
Dooplidmate belydenis afgelê 13 xxxxxxx 13  
Opgeneem uit ander kerke 13 4 17  
Opgeneem na evangelisasie 4 0 4  
Gedoop xxxxxxxxxxx 5 5  
Gedoop na belydenis 3 xxxxxxx 3  
Art 39, KO-lidmate 0 0 0  
Statistiek 1 April 2016 654 136 790 237 370

 

Gemeenteprofiel op 30 April 2016

 Doop Hooflid Getroud Manlik
135 236 449 349
Belydend Gesinslid Ongetroud Vroulik
652 446 231 454
Nie-lidmaat Allenloper Geskei
16 121 29
Weduwee/wewenaar
93
Totaal Totaal Totaal Totaal
803 803 803 803
Besoekpunte
370
Wyke
53

 

 

 

 

Dr Janet du Plooy

ADMINISTRATIEWE BEAMPTE

GEREFORMEERDE KERK KRUGERSDORP

Tel: 011 660 7089

Fax: 086 632 8983

E-pos: skriba@gkkrugersdorp.co.za

Web: www.krugersdorp.co.za

 

 

Kontak ons by:
webmeester@gkkrugersdorp.co.za