Hoogtepunte

Die hoogtepunte vir 2016 is:

 • Belydenisaflegging 12 Februarie
 • Nagmaal 26 Februarie
  emeentekamp  17 tot 21 Maart
 • Goeie Vrydag 14 April en Nagmaal
  Opstandingsondag 16 April
  Gemeentebyeenkoms 17 Mei Rina Hugo
  Nagmaal 28 Mei
 • Hoërskool  Jeug Kamp 14 tot 15 Julie Jeugkamp
 • Pinkstersondag 4 Junie
 • Nagmaal 27 Augustus
 • Verkoping 12 Oktober
 • Hervormingssondag 29 Oktober
 • Nagmaal 19 November
 • Kerssangdiens 27 November
 • Belydeniskamp 1 tot 5 Desember
 • Geloftedag/Versoeningsdag 16 Desember
 • Kersfees en Erediens 25 Desember om 09:00 te Premierstraat