Ons Gemeente

Gereformeerde Kerk KrugersdorpHierdie  gemeente is een van twee Gereformeerde Gemeentes in Krugersdorp, een van tien aan die Wesrand en een van 389 in die land. Die  gemeente was in 1896 inderdaad die 39ste Gereformeerde Gemeente wat in Suid Afrika ontstaan het.  Ons kerkgebou staan (vanweë sy ligging by Monumentdam) ook bekend as “Die Damkerk” en soms word daar na diegemeente verwys as die “Dam-doppers”. U terugvoering is vir ons belangrik. Wenke en ander inligting wat u dink kan bydra om die blad meer ontvanklik te maak is baie welkom. Kontak ons by: webmeester@gkkrugersdorp.co.za

Tans lyk ons statistiek so:

Gemeentestatistiek

1 April 2015 tot 31 Maart 2016

  Besonderhede Belydende lidmate Doop-lidmate Totaal Huis-gesinne Besoek-punte
Statistiek 31 Maart 2015 679 151 830 244 383
TREK AF: 73 24 97    
Met attestasie vertrek 11 0 11    
Sonder attestasie vertrek 2 6 31    
Gemeenskap beëindig 2 5 25    
Oorlede 17   17    
Dooplidmate belydenis afgelê xxxxxxxxxxx 13 13    
Subtotaal 606 127 733    
TEL BY: 48 9 57    
Met attestasie aangesluit 15 0 15    
Dooplidmate belydenis afgelê 13 xxxxxxx 13    
Opgeneem uit ander kerke 13 4 17    
Opgeneem na evangelisasie 4 0 4    
Gedoop xxxxxxxxxxx 5 5    
Gedoop na belydenis 3 xxxxxxx 3    
Art 39, KO-lidmate 0 0 0    
Statistiek 1 April 2016 654 136 790 237 370

 

Gemeenteprofiel op 30 April 2016

 Doop Hooflid Getroud Manlik
135 236 449 349
Belydend Gesinslid Ongetroud Vroulik
652 446 231 454
Nie-lidmaat Allenloper Geskei  
16 121 29  
    Weduwee/wewenaar  
    93  
Totaal Totaal Totaal Totaal
803 803 803 803
Besoekpunte  
370  
Wyke  
53  

 

 

 

 

Dr Janet du Plooy

ADMINISTRATIEWE BEAMPTE

GEREFORMEERDE KERK KRUGERSDORP

Tel: 011 660 7089

Fax: 086 632 8983

E-pos: skriba@gkkrugersdorp.co.za

Web: www.krugersdorp.co.za