Predikante

Krugersdorp Gemeente is baie gelukkig om tans oor die dienste van twee voltydse predikante te beskik en dan is emeritus
predikante Ds. Arnold en Ria en Dr Andre Grove en Hettie ook nog in ons gemeente.

Dr. Wim en Hettie Vergeer
Dr. Wim Vergeer en sy eggenote Hettie het vroeg in 2007 die roeping van Potchefsrtoom- Oos na Krugersdorp opgevolg.
Dr. Vergeer draf om fiks te bly en is (as boorling van Walvisbaai) lief om in Namibië te gaan visvang. Sy werk is egter vir hom
prioriteit en sy ywer en entoesiasme word intens in die gemeente ervaar. Dr. Vergeer is ook buitengewone mede-professor in Nuwe Testament, by die Teologiese Skool Potchefstroom.  Hy is die outeur van verskillende akademiese en populêre publikasies en is ook mede outeur van die nuwe Bybelvertaling wat in 2013 verskyn het.

Hettie is ‘n wiskunde-onderwyseres wat aan die Hoërskool Monument Krugersdorp verbonde is.  Die egpaar het vier kinders ( drie dogters en ‘n seun) waarvan twee getroud is. Een in die mediese beroep  (Klerksdorp), een ‘n onderwyseres by Monument Hoërskool en die jongste Retha werk na haar studies in Krugersdorp by verskeie hospitale as Arbeidsterapeut.

De Wet en Annerie Saaiman
Dr. De Wet is op 4 Desember 2011 as medeleraar in die gemeente bevestig. De Wet en Annerie tree in 2001 in die huwelik. Hy bedien Queenstown/ Dordrecht kombinasie vanaf 2005 tot 2008 waarna hy ‘n beroep na Durban -Noord aanvaar.

Annerie is die dogter van professor Herrie Van Rooy en is ‘n gekwalifiseerde apteker.  Die egpaar het twee seuns en ‘n dogter. Ons wens hulle ‘n geseënde en aangename verblyf in ons gemeente.

Dr Andre en Hettie Grove
Dr. Andre is emeritus predikant van Klersdorp-Noord maar is nou woonagtig in Panorama. As hulpdienspredikant help hy met die bediening van lidmate ouers as 70 jaar.

Dr. Andre en Hettie julle is baie welkom en ons luister graag na jou prediking wat getuig van suiwere woordverkondiging
en treffende boodskappe.

Ds. Arnold en Ria Mulder (Emeritus)
Ds. Arnold Mulder en eggenote Ria was sedert 1986 die gemeente se predikant waarna hy in 2007 geëmeriteer het.  Ds. Arnold lei nog gereeld eredienste en doen bybelstudie vir die Blye Boodskap en Kiepersol groepe.

Sr Ria Mulder is vir baie jare reeds ons orrelis en dra met haar besondere begeleiding daartoe by dat ons gemeentesang
‘n wonderlike vreugde is.
Dit is voorwaar ‘n voooreg om so ‘n skare van predikante in een gemeente te mag hê!!!!!