Nuus

Breƫ Kerkraadsvergaderings

7Februarie en 7 November

Ouderlinge
21Februarie
23Mei
22 Augustus en
14 November

Diakens

  • 27 Januarie
  • 21 April
  • 29 Julie en
  • 21 Oktober

Susters Blokleiers

  • 14 Januarie
  • 22 April
  • 29 Julie en
  • 21 Oktober

Kyk asseblief na die Jaarblad.