Vers vir die Week

Vers vir die week. 22 Julie 2018
Oggenddiens
Jakobus 1 vers 4(a)
En die volharding moet end-uit volgehou word…….
Aandiens
Efesiers 6 verse 10 tot 13
Verder nog dit:
Soek lulle krag in die Here en in Sy groot mag.
Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, so dat julle op julle pos kan bly
ondanks die listige aanslae van die duiwel.
Ons strysd is nie teen vlees en bloed nie maar teen die bose magte van hierdie sondige wereld,
teen die bose geeste in die lug.
Trek daarom die wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en,
nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het , nog op julle pos kan bly staan.