Vers vir die Week

Vers vir die week.
17 Desember 2017
Oggenddiens
Joh 1 vers 41
.Daarna het hy eers sy broer imon gaan soek en vir hom gese
” Ons het die Messias gekry!” Messias beteken Cgristus.

Aanddiens
Luk 1 vers 13(b)
Jou vrou, Elisabet, sal aan jou ‘n seun skenk,
en jy moet hom Johannes noem.