Vers vir die Week

Vers vir die week.
3 September 2017
Oggenddiens
Spreuke 30 vers 24
Daar is vier goe in die wereld wat klein is
maar buitengewone wysheid het.:

Aanddiens
Deut. 22 vers 7
jy mag die kleintjies vir jou vat maar jy moet die wyfie
laat wegvlieg,Dan sal dit goed gaan met jou en sal jy ‘n lang lewe he.