Vers vir die Week

Sondag 17 November 2019 Nagmaal
Oggenddienste
Matt 5 vers 6
Geseend is die wat honger en dors na wat reg is,
want hulle sal versadig word.