Vers vir die Week

Sondag 18 Augustus 2019
Oggenddiens
1 Petrus 1 vers 23
Julle is immers weer gebore, nie uit vergangklike saad nie,
maar uit onvergangklike saad: die lewende en ewige woord van God.
Aanddiens
Efesiers 2 vers 3
So het ons trouens vroeer ook almal gelewe.
Ons is deur ons sondige begeertes oorhees en het gedoen
net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het.