Vers vir die Week

Sondag 2 Augustus 2020
Oggenddiens
1 Kon 3 vers 9.
Gee my die gehoorsaamheid aan U dat ek die volk sal regeer
en in alles insig sal he,want wie kan uit homself hierdie groot volk van U regeer !”

Aanddiens
2 Kor 2 vers 15
Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word,
waarvan die geur die bereik wat gered word,sowel as die wat verlore gaan.