Vers vir die Week

Vers vir die week. 6 Mei 2018
Oggenddiens
Hand 11 verse 19 tot 24
Deur die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het,
is die gelowiges uitmekaar gejaag. Lees asb verder
Aanddiens
Hand 11 verse 26(b) tot 30
Toe hy hom kry het hy hom na Antiogie toe gebring en hulle twee het ‘n hele
jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig.