Nuus

Hier is ‘n Snapscan kode vir diegene wat graag ‘n bydrae wil maak vir ons Diakonie/ Barmhartigheid/of vir enige ander gevalle wat behoeftig is veral in hierdie Corona tyd of gebruik die URL

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=K2V8UBYLNBM8A&source=url

Corona virus–covid19

  • Belangrike inligting rondom Eredienste en ander aktiwiteite.
  • Daar is vir eers geen dienste in ons Kerkgebou nie.
  • Gaan na Preke bo aan hierdie bladsy, dit neem U na die Dropbox en soek die betrokke dokument.
  • Soek die dag datum en luister na die klank opname van die Oggend of Aanddiens.

Ons web tuiste is daar vir inligting en ons verwelkom enige kommentaar of bydrae.

Stuur U bydrae asseblief na
Francois by:
greylin@telkomsa.net
Sel nommer 083 324 2281

Vers vir die week.

Sondag 2 Augustus 2020
Oggenddiens
1 Kon 3 vers 9.
Gee my die gehoorsaamheid aan U dat ek die volk sal regeer
en in alles insig sal he,want wie kan uit homself hierdie groot volk van U regeer !”

Aanddiens
2 Kor 2 vers 15
Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word,
waarvan die geur die bereik wat gered word,sowel as die wat verlore gaan.  

 

 

Vind Ons

Fisiese Adres:
Hoek van Begin- en Premierstrate
Krugersdorp Noord
Gauteng
GPS S 26 05.389  O 27 46.649
Kerkkantoor 072 854 0953
Webmeester 011 660 2281 of 083 324 2281

Nagmaal

Nagmaal vind hierdie jaar op die volgende datums in ons gemeente plaas:

Neem asseblief kennis dat ons Nagmaalsdienste vir eers nie in kerkgebou sal plaasvind nie.

U sal op hoogte gehou word deur u ouderling.

23 Februarie 2020
31 Mei 2020
30 Augustus 2020 en
22 November 2020