Nuus

Hier is ‘n Snapscan kode vir diegene wat graag ‘n bydrae wil maak vir ons Diakonie/ Barmhartigheid/of vir enige ander gevalle wat behoeftig is veral in hierdie Corona tyd of gebruik die URL

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=K2V8UBYLNBM8A&source=url

Corona virus–covid19

  • Belangrike inligting rondom Eredienste en ander aktiwiteite.
  • Daar is vir eers geen dienste in ons Kerkgebou nie.
  • Gaan na Preke bo aan hierdie bladsy, dit neem U na die Dropbox en soek die betrokke dokument.
  • Soek die dag datum en luister na die klank opname van die Oggend of Aanddiens.

Ons web tuiste is daar vir inligting en ons verwelkom enige kommentaar of bydrae.

Stuur U bydrae asseblief na
Marlein
Sel nommer 072 139 0959
e pos marlein@scientia.co.za

Vers vir die week.

Sondag 9 Augustus 2020
Oggenddiens
Hosea 2 vers 18
Ek gaan jou my bruid maak vir altyd.
Ek gaan jou aan my bind deur my weldade en my goeie sorg,
deur my liefde en ontferming.
Aanddiens
Jer 17 verse 5 tot 13
So sê die Here daar lê ‘n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel,
wat sy krag soek by sterf;like mense en van My af wegdraai.

 

 

Vind Ons

Fisiese Adres:
Hoek van Begin- en Premierstrate
Krugersdorp Noord
Gauteng
GPS S 26 05.389  O 27 46.649
Kerkkantoor 072 854 0953
Webmeester 072 139 0959
e pos marlein@scientia.co.za

Nagmaal

Nagmaal vind hierdie jaar op die volgende datums in ons gemeente plaas:

Neem asseblief kennis dat ons Nagmaalsdienste vir eers nie in kerkgebou sal plaasvind nie.

U sal op hoogte gehou word deur u ouderling.

23 Februarie 2020
31 Mei 2020
30 Augustus 2020 en
22 November 2020