Eeufees

Die honderdjarige bestaan van enige gemeente is iets om op trots te wees.  ‘n Gedenkboek is ook saamgestel waarop ons baie trots is.  Dit bied baie interessante leesstof.  Lees dit indien jy graag meer oor hierdie merkwaardige gemeente, sy ontstaan, predikante, gemeentelede en vele ander gebeure te wete wil kom.

Lees Meer

Nuus

Gaan na Nuus op ons Openingsblad en kyk na die geleentheid om ‘n eie eindom te besit.

Gaan ook na NUUS en Lees die standpunt en besluit van Die Kerkraad vervat in ‘n Ope Brief, oor die Vrou in die Amp as Ouderling.

Ons web tuiste is daar vir inligting en ons verwelkom enige kommentaar of bydrae.

Stuur U bydrae asseblief na
webmeester@telkomsa.net of na
Francois
Sel nommer 083 324 2281

Vers vir die week.

16 Desember 2018

Oggenddiens
hand.17 vers 25 (b)
Inteendeel,dit is Hy wat aan almal lewe en asem gee.
Aanddiens
Matt.14 vers 2
en hy het vir sy paleispersoneel gese:” Maar dit is mos Johannes die Doper ! Hy is uit
die dood opgewek,daarom werk die kragte in hom!”

 

Vind Ons

Fisiese Adres:
Hoek van Begin- en Premierstrate
Krugersdorp Noord
Gauteng
GPS S 26 05.389  O 27 46.649
Kerkkantoor 011 660 7089
Webmeester 011 660 2281 of 083 324 2281

Nagmaal

Nagmaal vind hierdie jaar op die volgende datums in ons gemeente plaas:
25 Februarie 2018
30 Maart 2018 Goeie Vrydag
20 Mei 2018
19 Augustus 2018 en
11 November 2018