Eeufees

Die honderdjarige bestaan van enige gemeente is iets om op trots te wees.  ‘n Gedenkboek is ook saamgestel waarop ons baie trots is.  Dit bied baie interessante leesstof.  Lees dit indien jy graag meer oor hierdie merkwaardige gemeente, sy ontstaan, predikante, gemeentelede en vele ander gebeure te wete wil kom.

Lees Meer

Nuus

Gaan ook na NUUS en Lees die standpunt en besluit van Die Kerkraad vervat in ‘n Ope Brief, oor die Vrou in die Amp as Ouderling.

Ons web tuiste is daar vir inligting en ons verwelkom enige kommentaar of bydrae.

Stuur U bydrae asseblief na
greylin@telkomsa.net
of na Francois by
sel nommer 083 324 2281

Vers vir die week.

Sondag 1 September 2019
Oggenddiens
1 Rom. vers 2
Julle moenie aan hierdie sondige wereld gelyk word nie,
maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.
Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed
en aanneemlik en volmaak is.
Aanddiens
Jer. 31 vers 33
Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit,
se die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle
gedagte vas le.
ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees.

 

 

 

 

 

Vind Ons

Fisiese Adres:
Hoek van Begin- en Premierstrate
Krugersdorp Noord
Gauteng
GPS S 26 05.389  O 27 46.649
Kerkkantoor 011 660 7089
Webmeester 011 660 2281 of 083 324 2281

Nagmaal

Nagmaal vind hierdie jaar op die volgende datums in ons gemeente plaas:
24 Februarie 2019
26 Mei 2019
25 Augustus 2019 en
17 November 2019