Nuus

Hier is ‘n Snapscan kode vir diegene wat graag ‘n bydrae wil maak vir ons Diakonie/ Barmhartigheid/of vir enige ander gevalle wat behoeftig is veral in hierdie Corona tyd of gebruik die URL

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=K2V8UBYLNBM8A&source=url

Corona virus–covid19

  • Belangrike inligting rondom Eredienste en ander aktiwiteite.
  • Daar is vir eers geen dienste in ons Kerkgebou nie.
  • Gaan na Preke dit neem U na die Dropbox en soek die betrokke dokument.
  • soek die dag datum en luister na die klank opname van die Oggend of Aanddiens.
  • Kliek op die sleutel (link) hieronder vir besonderhede om te luister na Eredienste.ting vir Ouderlinge en diakens.

Ons web tuiste is daar vir inligting en ons verwelkom enige kommentaar of bydrae.

Stuur U bydrae asseblief na
Francois by:
greylin@telkomsa.net
Sel nommer 083 324 2281

Vers vir die week.

Sondag 10 Mei 2020
Oggenddiens
Esegiel vers 3 (a)
Toe vra Hy vir my : “Mens, kan daar in hierdie ene weer lewe kom ?”
Aanddiens
Jesaja 49 vers 16
Ek het jou naam in My handpalms gegraveer,
Ek sien jou mure altyd voor My.

Vind Ons

Fisiese Adres:
Hoek van Begin- en Premierstrate
Krugersdorp Noord
Gauteng
GPS S 26 05.389  O 27 46.649
Kerkkantoor 072 854 0953
Webmeester 011 660 2281 of 083 324 2281

Nagmaal

Nagmaal vind hierdie jaar op die volgende datums in ons gemeente plaas:

Neem asseblief kennis dat ons Nagmaalsdienste vir eers nie in kerkgebou sal plaasvind nie.

U sal op hoogte gehou word deur u ouderling.

23 Februarie 2020
31 Mei 2020
30 Augustus 2020 en
22 November 2020