Eeufees

Die honderdjarige bestaan van enige gemeente is iets om op trots te wees.  ‘n Gedenkboek is ook saamgestel waarop ons baie trots is.  Dit bied baie interessante leesstof.  Lees dit indien jy graag meer oor hierdie merkwaardige gemeente, sy ontstaan, predikante, gemeentelede en vele ander gebeure te wete wil kom.

Lees Meer

Nuus

Gaan ook na NUUS en Lees die standpunt en besluit van Die Kerkraad vervat in ‘n Ope Brief, oor die Vrou in die Amp as Ouderling.

Ons web tuiste is daar vir inligting en ons verwelkom enige kommentaar of bydrae.

Stuur U bydrae asseblief na
greylin@telkomsa.net
of na Francois by
sel nommer 083 324 2281

Vers vir die week.

Sondag 18 Augustus 2019
Oggenddiens
1 Petrus 1 vers 23
Julle is immers weer gebore, nie uit vergangklike saad nie,
maar uit onvergangklike saad: die lewende en ewige woord van God.
Aanddiens
Efesiers 2 vers 3
So het ons trouens vroeer ook almal gelewe.
Ons is deur ons sondige begeertes oorhees en het gedoen
net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het.

 

 

 

 

 

 

Vind Ons

Fisiese Adres:
Hoek van Begin- en Premierstrate
Krugersdorp Noord
Gauteng
GPS S 26 05.389  O 27 46.649
Kerkkantoor 011 660 7089
Webmeester 011 660 2281 of 083 324 2281

Nagmaal

Nagmaal vind hierdie jaar op die volgende datums in ons gemeente plaas:
24 Februarie 2019
26 Mei 2019
25 Augustus 2019 en
17 November 2019