Kagiso ( insluitende bediening na buite )

Ons gemeente se buite bedieninge is gerig op die werk van die volgende diensgroepe:

  • Die Diensgroep vir Kagiso ( insluitende bedieninge na Buite )  is daar om advies te bedien en leiding tot selfstandigheid te gee.
    Kliek op Kagiso vir meer besonderhede oor die werksaamhede.
  • Indien U by hierdie aksie betrokke wil raak kontak asseblief Cor Faling by sel nommer 083 628 8874 of by e pos- corf@infokom.co.za