Diakens

Die in ons gemeente is verantwoordelik vir die liefdesgawes en versorging van die gemeenskap van gelowiges.
Vanaf 2017 funksioneer die Diakens in verskillende diensgroepe.Kliek op Diakens om lys van name te sien
Kontak asseblief die Voorsitter Annerien Syman sel nommer 083 675 3974 of e pos  annerien.snyman@gmail.com
Die prioriteit van ‘n diaken is om die gemeente as gemeenskap van gelowiges saam te laat lewe.  Vir hierdie doel moet hulle bewus wees van elke lidmaat se fisiese en geestelike welstand, huislike omstandighede en gereed wees om hulp te verleen wanneer nodig. Verder doen die diakens werk vir die Gereformeerde Kerk se Kinderhuise, Huise vir Bejaardes en dra
hulle ook finansieel by vir spesiale projekte waar nood bestaan binne Gereformeerde Kerkverband.
Die Diakonie vergader gereeld om hierdie verantwoordelikhede te bespreek en besluite te neem tot verligting van nood op die verskillende terreine.
‘n Handleiding vir die dienswerk van ons diakens in die gemeente is beskikbaar.
U is welkom om die diakonie te kontak by:
e-pos: skriba@gkkrugersdorp.co.za