Die Forum vir Seniors

Die Forum is ‘n diensgroep vir senior persone in die gemeente en bied aan elkeen wat wil meedoen ‘n aktiewe program van fisiese sowel as geestelike aktiwiteite.

Daar word datums vir die byeenkomste vasgemaak en seniors kan vroegtydig daarvoor voorsiening maak. Woon gerus die Forum by as jy wil inskakel. Alle seniors is welkom.
Kontak persoon Leenster Eloff 082 577 0066
Datums vir byeenkomste vir 2020 is soos volg:

  • 29 Januarie
  • 26 Februarie
  • 11 Maart
  • 15 April
  • 27 Mei
  • 26 Augustus
  • 9 September
  • 28 Oktober
  • 25 November