Eeufees

Die honderdjarige bestaan van enige gemeente is iets om op trots te wees.Lees meer oor hierdie gebeurtenis deur na Geskiedenis te gaan.

‘n Gedenkboek is ook saamgestel waarop ons baie trots is. Dit bied baie interessante leesstof. Lees dit indien jy graag meer oor hierdie merkwaardige gemeente, sy ontstaan, predikante, gemeentelede en vele ander
gebeure te wete wil kom.( ons is besig om die boek te laai op die webwerf )