Eredienste

Somer en Winter

Eredienste om 09:00 en 18:00  Somer en Winter in  Premierstraat ( Gedurende vakansietye plaas ons nie die vertonings vir  preke nie ).
Daar is geen eredienste in die Kerkgebou nie.
Gaan na preke en dan na die betrokke datum en luister na die klank opname van die preek.

 

Ons het nie Aanddienste wanneer ons Nagmaal vier nie.