Hoogtepunte

Die hoogtepunte vir 2019 is:

  • Belydenisaflegging 10 Februarie
  • Nagmaal 24 Februarie
  • Nagmaal 19 April ( Goeie Vrydag )
  • Nagmaal 26 Mei
  • Nagmaal 25 Augustus
  • Nagmaal 17 November
  • Makro Jaarbeplanning 30 September