Hoogtepunte

Die hoogtepunte vir 2020 is:

  • Belydenisaflegging 9 Februari
  • Nagmaal 23 Februarie
  • Nagmaal 10 April ( Goeie Vrydag )
  • Nagmaal 31Mei
  • Nagmaal 30 Augustus
  • Nagmaal 22 November
  • Gemeentekamp 17 tot 19 April