Hoogtepunte

Die hoogtepunte vir 2018 is:

  • Belydenisaflegging 11 Februarie
  • Nagmaal 25 Februarie
  • Nagmaal 30 Maart
  • Nagmaal 27 Mei
  • Nagmaal18 November
  • Strategiese Beplanning 8 Oktober
  • Usambara Musiekaand 16 Mei
  • Kermis 27 Oktober