Jongmense

Ons jongmense in die gemeente word bedien deur hulle in drie fokusgroepe te verdeel, naamlik,  Naskoolse Jeug, Hoërskool Jeug en Laerskool Jeug.
Daar is ook ‘n spesiale bediening vir kleuters (elke Sondag tydens die erediens).

Vir elke groep is daar toegewyde leiers wat daarop fokus om sosiale byeenkomste van enersdenkende Christenjongmense te reël om sodoende in dankbaarheid die genadegawes van Christus te kan ervaar en te geniet.

Verskeie aktiwiteite, uitstappies en ander byeenkomste vind gereeld plaas.

Lees meer oor die aktiwiteite van die  Hoërskooljeug.