Kampe

Gemeentekamp
17 tot 19 April

Die Belydeniskatkisante woon ook elke jaar ‘n kamp by waar indringende aandag gegee word aan hulle belydenisaflegging en lewe as jong gelowiges in die kerk van die Here.
Die kamp datum is 3 Desember tot 6 Desember 2020