Katkisasietye

Alle skoolgaande jeug en belydenisklas
Sondaemiddae om 17:00.

Vanaf 17:30 vind Jeugbyeenkomste plaas.

Kleuterkerk tydens die Erediens

Kinderbediening vir graad 2 tot 3 word gehou in katkisasie lokaal nommer 3 tydens die oggenddiens.