Katkisasietye

Alle skoolgaande jeug en belydenisklas
Sondagoggende na die diens
Kleuterkerk tydens die Erediens
Kinderbediening vir graad 2 tot 3 word gehou in katkisasie lokaal nommer 3 tydens die oggenddiens.