Kontakte

 • Kerkkantoor.Telefoon: 072 854 0953 Faks: 086 632 8983 (geen landlyn nie )
 • Predikante. Dr. Wim Vergeer Telefoon:  Sel: 079 529 5224 
 • en Dr. De Wet SaaimanTelefoon  Sel: 072 378 8759 
 • Hulp- Predikant Dr. Andre GroveTelefoon: 011 954 1105 Sel: 083 306 0123 
 • Skriba en Attestate Petrus Steyn  Sel 082 821 9138  
 • Kassier. Piet Kruger Telefoon: 082 448 5015 
 • Kassier. Diakonie Elly Esterhuizen Sel: 082 378 7015 
 • Orrelis Werner Retief Sel 083 660 2810
 • Koster. Johan Van Rooy Sel: 072 531 0158
 • Dopper Shopper. Kontak Kerkkantoor 072 854 0953
 • Dataprojeksie. Ben Verhoef Telefoon 083 325 0728 
 • Ons Kandelaar Redakteur. Janet du Plooy Telefoon Kerkkantoor 072 854 0953 
 • Preekopnames. Michael Kruger Premierstraat  084 603 3952 en
 • Webmeester. Francois Greyling Telefoon: (27) 011 660 2281  Sel: 083 324 2281

Indien U ons wil kontak voltooi asseblief die onderstaande inligting en ons kontak u so gou moontlik:
Naam
……………………………………………….
Navraag
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnommer

………………………………………………………………..