Predikante

Krugersdorp Gemeente is baie gelukkig om tans oor die dienste van twee voltydse predikante te beskik en dan is emeritus
predikant Dr Andre Grove en Hettie ook nog in ons gemeente.

Dr. Wim en Hettie Vergeer
Dr. Wim Vergeer en sy eggenote Hettie het vroeg in 2007 die roeping van Potchefsrtoom- Oos na Krugersdorp opgevolg.
Dr. Vergeer draf om fiks te bly en is (as boorling van Walvisbaai) lief om in Namibië te gaan visvang. Sy werk is egter vir hom
prioriteit en sy ywer en entoesiasme word intens in die gemeente ervaar. Dr. Vergeer is ook buitengewone mede-professor in Nuwe Testament, by die Teologiese Skool Potchefstroom.  Hy is die outeur van verskillende akademiese en populêre publikasies en is ook mede outeur van die nuwe Bybelvertaling wat in 2013 verskyn het.

Hettie is ‘n wiskunde-onderwyseres wat aan die Hoërskool Monument Krugersdorp verbonde is.  Die egpaar het vier kinders ( drie dogters en ‘n seun) waarvan al vier getroud is.

De Wet en Annerie Saaiman
Dr. De Wet is op 4 Desember 2011 as medeleraar in die gemeente bevestig. De Wet en Annerie tree in 2001 in die huwelik. Hy bedien Queenstown/ Dordrecht kombinasie vanaf 2005 tot 2008 waarna hy ‘n beroep na Durban -Noord aanvaar.
Annerie is die dogter van professor Herrie Van Rooy en is ‘n gekwalifiseerde apteker.  Die egpaar het twee seuns en ‘n dogter. Ons wens hulle ‘n geseënde en aangename verblyf in ons gemeente.

Dr Andre en Hettie Grove
Dr. Andre is emeritus predikant van Klersdorp-Noord maar is nou woonagtig in Panorama. As hulpdienspredikant help hy met die bediening van lidmate ouers as 70 jaar.
Dr. Andre en Hettie julle is baie welkom en ons luister graag na jou prediking wat getuig van suiwere woordverkondiging
en treffende boodskappe.