Publikasies

Die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika beskik oor o.a.die volgende baie mooi Christelike tydskrifte.

Gaan na www.gksa.org.za om inligting rakende hierdie tydskrifte te verkry.

Lees oor resente en aktuele sake in Die Kerkblad. Hoe raak hierdie saak jou as Christen en hoe leef jy dit uit.

Jongmense sal verstom wees oor Kruispad. Alles wat julle wil weet uit ‘n Gereformeerde perspektief.

Kinders geniet reeds vir jarelank Die Slingervel

Die Gereformeerde Kerk Krugersdorp beskik oor die volgende:

  • ‘n Gemeenteblad, Ons Kandelaar, wat elke week saamgestel en Sondae voor die oggenddiens uitgedeel word.
  • ‘n Geredigeerde weergawe van Ons Kandelaar is ook per e-pos beskikbaar.

Lidmate is welkom om bydraes vir plasing in Ons Kandelaar te stuur. Hierdie bydraes moet die kerkkantoor nie later
as 12:00 op Woensdae bereik vir plasing die volgende Sondag.  Bydraes kan per e-pos na: skriba@gkkrugersdorp.co.za of ook per faks (086 632 8983) gestuur word.

  • Die Kraaines vir die Kleinspan verskyn een keer per maand as bylaag tot Ons Kandelaar.
  • Die Dopper Shopper verskyn een keer per kwartaal. Dit word ook as bylaag by Ons Kandelaar ingevou.
  • Die Dopper Shopper is ‘n gratis advertensie-geleentheid vir lidmate van die Gereformeerde Kerk, Krugersdorp.

Stuur u advertensie vir plasing per faks na 011 665 4339 of na die kerkkantoor faks 086 632 8983 of per e-pos na:
skriba@gkkrugersdorp.co.za.