Susters

Die Susters vervul ‘n belangrike samebindende rol in ons gemeente. GereĆ«lde maandelikse byeenkomste word gehou in die kerksaal met interessante sprekers, uitstallings en ander relevante en soms uitbundige optredes deur talentvolle lidmate en ander kunstenaars.
Die organisering van elke Sondag se saamkuier, tee en koffiedrink met “popcorn” of ander lekker verversings in die saal word ook deur die Susters hanteer.
Die susters is ‘n belangrike diensgroep wat die saamwees in die gemeente bevorder, na die behoeftiges uitreik, lidmate toerus en nuwe lidmate die geleentheid bied om kennis te maak en in te skakel.
Kliek asseblief op Susters om lys van name te sien

Die Blokleiers vergader op:
28 Januarie
15 April
22 Julie en
14 Oktober