Vers vir die Week

Sondag 9 Augustus 2020
Oggenddiens
Hosea 2 vers 18
Ek gaan jou my bruid maak vir altyd.
Ek gaan jou aan my bind deur my weldade en my goeie sorg,
deur my liefde en ontferming.
Aanddiens
Jer 17 verse 5 tot 13
So sê die Here daar lê ‘n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel,
wat sy krag soek by sterf;like mense en van My af wegdraai.