Vers vir die Week

Sondag 14 Julie 2019
Oggenddiens
Hand.20 vers 29
Ek weet dat daar na my verrek wrede wolwe onder julle sal indring,
en hulle sal die kudde nie ontsien nie.
Aanddiens
Fil. 3 vers 20
Maar ons is burgers van die hemel, van waar ons ook die Here Jesus Christus
as Verlosser verwag.