Vers vir die Week

Sondag 1 September 2019
Oggenddiens
1 Rom. vers 2
Julle moenie aan hierdie sondige wereld gelyk word nie,
maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.
Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed
en aanneemlik en volmaak is.
Aanddiens
Jer. 31 vers 33
Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit,
se die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle
gedagte vas le.
ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees.